Бил Перводнои Одногородни

рачун који се плаћа на месту регистрације.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.