Прометне ноте без цертификата

обављањем менице трансакције без израде писаног документа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.