Каматни лист Логитеине

рачун о сигурности брода или терета.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.