Унутрашња упитна основа

рачун, а власник и пласач чији су резиденти ове земље.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.