Бил индустријских предузећа

менице, које су издате или стечене компаније, предузећа у производњи робних или готовинских кредита.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.