Обавезна белешка са поруџбином

Рачун који се плаћа ако је у њему назначено име примаоца и нема услова за пренос рачуна.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.