Билл Приватни

рачун издат од стране приватне особе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.