Мјењачница

рачун са обавезом да отплати хипотеку и камату на њега. У В. и. индицира се износ дуга, каматне стопе и рок отплате.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.