Напомена у једном случају

Рачун који нема копије или дупликате.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.