Билл Хоме>

рачун који је банка издала својој филијали у иностранству.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.