Дисконтни попуст

рачун пренесен ниже од пар, али искупљен на пар.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.