Промиссори Енцасхмент

рачун послат у банку за наплату дуга од клијента банке. Износ се исплаћује носиоцу рачуна након исплате дуга.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.