Прометне ставке

рачун са посебним условима плаћања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.