Прихваћени рачун

енглески. рачун за пријем
рачун са обавезом плаћника, трагаоца, платити по презентацији и доласку одређеног периода наведеног у овом документу, или имати банкарску гаранцију за плаћање износа рачуна. В. а. се саставља са натписом типа прихваћен, прихваћен или једноставно потписом плаћника, за плаћање. Плаћалац постаје акцептант - дужник рачуна који је на вријеме одговоран за његову исплату. У случају неплаћања, носилац рачуна има право директног поступања према акцептанту. Према Женевској конвенцији о јединственом закону о рачунима, прихватање мора бити безусловно, али може бити ограничено на део менице (дјелимично прихватање).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.