Промиссори Аццепт

Видети. Прихватање рачуна

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.