Мењачница Валута

банковни рачун, са обавезом даваоца да носиоцу белешке исплати износ наведен у рачуну у страној валути. В. ц. - високо ликвидна сигурност.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.