Билл оф Бронзе

Видети. Мењачница

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.