Предлог закона није овлашћен

рачун без одобрења.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.