МЕДВЕЗХОНОК

МЕДВЕЗХОНОК
МЕДВЕЗХОНОК, -нка, пл. -зхата, -зхат, муж. Младић медведа.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.