Актива Финансијски

финансијска средства правних лица и појединаца, акумулирана од њих на одређени датум. Под А. ф. разумијевање новца, хартија од вредности, депозити у банкама, чекови, документи о поравнању, финансијске инвестиције, депозити у динарима, итд.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.