Објава понуде

јавна објава почетка прикупљања предлога за учешће на тендеру са изјавом о финансијским условима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.