Трансфер Агент

енглески. трансфер агент
посредник између правног лица које води регистар акционара АО и учесника на берзи, преносећи информације о трансакцијама са хартијама од вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.