Авијат инцидент

Видети. Авијација догађаја

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.