Саветник

Консултант, саветник

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.