Управно право

Видети. Прави административни

речник пословних услова. Академик. ру. 2001.