Адјустер

са енглеског. адјустер
физичко или правно лице, представник осигуравајућег друштва, за рјешавање питања о потраживањима осигураника за осигуране догађаје. А. упоређује чињенице и околности осигураног догађаја, саставља стручно мишљење за осигуравача, обавља функције комесара за ванредне ситуације. А. врши процену ризика на основу резултата осигураног догађаја (остваривање ризика) и настоји да постигне споразум са осигураном о износу накнаде која се плаћа. А. може деловати и као запослени у друштву за осигурање и као агент осигуравача који ради на основу уговора за испитивање и ликвидацију губитака.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.