Насловници Први

банке, најчешће велике, уживају дугорочни кредит, обично узет из државе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.