Адаптивно-организациона структура

структура компаније, лако се мењају у зависности од насталих изазова и промена у околним економским условима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.