Ад валорем Царинска тарифа

Видети. Ад валорем дути

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.