Рачуни за 19 "Порез на додату вредност на купљену робу"

рачуна, тако да резимирам информације о плаћени (треба да се плати) сада износи од пореза на додату вредност на купљену робу. До овог рачуна може да се отвори под-рачуна: 19-1 "Порез на додату вредност у реализацији капиталних инвестиција," 19-2 "порез на додату вредност на стечене нематеријалне имовине," 19-3 "порез на додату вредност на улазима" 19-4 на терет рачуна 19 изразена плаћени (плаћа се) сада се износ пореза на улаза купује мале вредности н "porez на додату вредност за куповину предмета мале вредности" и др. редметас, нематеријална имовина и основна средства у кореспонденцији са рачунима поравнања или евиденцијом новца. Отпис нагомиланог резултатом 19 износ пореза на додату вриједност се уплаћује на рачун 19 у преписци, обично са резултатом 68 "Плаћања у буџету".

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.