Одсуство земљовласнички

облик власништва над земљиштем, где су средства за производњу - земља је одвојена од власника, који није учествовао у процесу пољопривредне производње, али само финансијских прихода у облику ренте.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.