Речник крилних речи и израза

View All
АВИСТО

АВИСТО

Натпис на рачуну, који потврђује да се рачун плаћа након презентације или након одређеног периода од датума њеног представљања. Ознака АВИСТО се такође може научити о проверама и преводима Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.

Велики филателистички речник

View All
Ризик спекулативан је ... Шта је шпекулативни ризик?

Ризик спекулативни

- Спекулативни ризик - ризик повезан са и могућношћу победе и шансе за губитком. Специфични ризици су повезани са свесном изложеношћу опасности. Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.

Велики филателистички речник

View All
Маркетинг Аудит је ... Шта је ревизија маркетинга?

Маркетинг Аудит

Видети. Ревизија маркетинга Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.